ศคธ.จัดประชุมวิชาการ“คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม:ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง”

 

S 3465641 S 3465645 S 3465644

 

26 กรกฎาคม 2560 - Moral SPACE:เมื่อคุณธรรมมันซับซ้อน ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)จึงจัดเวทีประชุมวิชาการ "คุณธรรมในพื้นที่ทางสังคม:ความงอกงามผ่านประสบการณ์ตรง   โดย นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุม อาคารวิทยบริการ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

นายแพทย์จักรธรรม กล่าวว่า การ จัดงานในครั้งนี้เปรียบเสมือนพื้นที่ความรู้ ที่เชื่อมโยงความรู้ด้านวิชาการและความรู้จากประสบการณ์ ซึ่งมีความสำคัญและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ในฐานะที่เป็นกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงเป็นพื้นที่ของการค้นหา “ความเป็นไปได้ใหม่” ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมร่วมกัน โดยผู้ร่วมการประชุมจะได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์ตรงกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ เกมวารีพินาศ ที่ฝึกให้คิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ประเด็นสำคัญบางอย่างจากสถานการณ์จำลองน้ำท่วมที่เกิดขึ้น หรือการเจริญสติ ที่นำมาใช้ในการ ทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้ง่าย ด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

 

S 3465642 S 3465643 S 3465646
S 3465647 S 3465648 S 3465649

 


น.ส.วิชดา นฤวพัฒน์

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร